Referat fra Generalforsamlingen - læs det her
Græsslåning

Du kan slå græs i Urhøj Grundejerforening i tidsrummet 9-20

I sommerperioden 1/6 til 15/8 dog kun 10-12 og 16-18

Betaling af kontingent - nye og gamle medlemmer


Vi har i foreningen fortsat problemer med, at der er en del medlemmer som har svært ved, at få betalt kontingent til tiden.


Her er retningslinjerne for betaling af kontingent:


Det årlige kontingent betales, efter modtagelse af opkrævning, ved bankoverførsel til forningens konto i NordeaKontingentet er i alt kr. 600,-


Registreringsnummer: 2190

Kontonummer: 3481 495 325


Ved indbetaling angives medlemsnummer. Hvis du ikke kender eller kan huske dit medlemsnummer kan du finde det ved at klikke på dette link: MedlemsnumreDer er IKKE automatisk betaling via PBS.Hvis ansvar er det?

Det er ejerens ansvar, at kontingentet betales samt, at være tilmeldt foreningen som ejer af en ejendom i foreningen.


Nye ejere er ansvarlige for, at meddele ejerskifte til foreningen - kan ske på hjemmesiden.Gammel gæld og renter og begyrer

Gammel gæld til foreningen afskrives IKKE - nye ejere som overtager en ejendom med gæld til foreningen overtager denne gæld.


Rykkerbegyr og rente som tilskrives ved rykning afskrives IKKE - men tillæges næste års kontingent.Fremtidig procedure

Alle som ejer et sommerhus i foreningens område skal være medlem. Fremover foregår opkrævninger

af kontingent således, der ved manglende betaling fremsendes en rykker og et inkassovarsel - herefter overdrages sagen, uden yderligere varsel, til foreningens inkassobereau.Spørgsmål

Kontakt Formand Niels Helge Hansen formand@gr-urhoj.dk hvis der er uklarheder i ovenstående.


Foreningens formål:Foreningens formål er at varetage alle grundejeres interesser med hensyn til rettigheder og forpligtigelser samt de pålagte servitutter, herunder vejene matr.nr. 4gø Bjerge by samt strandarealet matr.nr. 4aa Bjerge by.

Vi vil gerne have din mailadresse.


Når vi kommunikerer med e-mails er det både billigere for foreningen og lettere for os som skal udsende breve og beskeder.


Derfor vil vi gerne bede dig om at oprette/vedligeholde din mailadresse på dette link

Holmen Vandløbslav


Der blev der i 2013 stiftet et Å-lav for Holmen - som Grundejerforeningen Urhøj er medlem af. Vandløbslavets arbejde har - som vi alle har kuuen se gennem vinteren - hjulpet meget på afvandingen af 'Åen'.


Private grundejere kan med individuelle medlemskaber støtte arbejdet i vandløbslavet - det koster DKK 200,- pr år.


Besøg Holmen Vandløbslavs hjemmeside


Læs om hvorfor Holmens Vandløbslavs arbejde er vigtigt for dig